АРГСТРУКТУРА

 

Аснову МГА “Узаемапаразуменне” складаюць Аддзяленні, якiя ствараліся ў адпаведнасцi са Статутам МГА “Узаемапаразуменне” па тэрытарыяльным прынцыпе ў Беларусі, Эстоніі і іншых краінах (пры наяўнасці трох і больш сябраў) i дзейнічалі  на падставе Статута МГА “Узаемапаразуменне”, структурнымі падраздзялення якога яны з’яўляюцца .

Аддзяленне МГА “Узаемапаразуменне” мае тыя ж мэты і задачы, што і МГА “Узаемапаразуменне” і дзейнічае ў адпаведнасці з яго Статутам.

Структура выбарных органаў Аддзялення вызначаецца Статутам МГА “Узаемапаразуменне”.